1. Hộp Dầu Cù Là - Hộp Cao Xoa:

Hop cao sao vàng Hộp dầu cù là Hộp thiếc dầu cù là Hộp cao xoa Bao bì cao xoa Hộp thiếc cao xoa

 

 

2. Nắp Lọ Cao Xoa - Nắp Lọ Thủy Tinh:

Nắp vặn Nắp lọ thủy tinh Nắp lọ cao xoa Nắp thiếc lọ cao xoa Nắp lọ mỹ phẩm Bao bì dược phẩm